Nahráváme...

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

consulting@styrax.cz

Virtuální asistent

Nejen pro zdravotnictví a finanční sektor

Umělá inteligence, která si nevymýšlí

Během pár dní vám vytrénujeme virtuálního asistenta nebo chatbota, který zastane významnou část práce pracovníků kontaktních center. Jste z oblasti zdravotnictví, finančního sektoru nebo jiného odvětví? Chatbot od nás respektuje požadavky na ochranu citlivých dat vašich klientů.

Chatbot pro web, iOS i Android

Odpovídač na e-maily a zprávy z datových schránek

Průvodce funkcemi webových a mobilních aplikací

Zajímá Vás to? Kontaktujte nás...

Zvyšuje produktivitu a snižuje náklady

Využití umělé inteligence pro podporu komunikace s klienty a partnery výrazně zvyšuje výkonnost kontaktních center. Rychle a spolehlivě umí nalézt relevantní odpovědi i na složité otázky, čímž přispívá k vytváření pozitivního obrazu u zákazníků nebo klientů.

Virtuální asistent může být nasazen nejen pro přímou komunikaci s klienty, ale také jako interní podpora pro pracovníky, kteří potřebují hledat odpovědi na otázky.

Při trénování chatbotů klademe důraz na to, aby si umělá inteligence nevymýšlela skutečnosti, ale aby se držela faktů. V případě, že konverzace s klientem přechází k tématům mimo oblast, na které byl chatbot trénován, je klient odkázán na spojení s živým pracovníkem.

Chatovací okno snadno umístíte na svůj web nebo portál

Vzhled i umístění chatbota v rámci webové stránky lze plně přizpůsobit firemním grafickým pravidlům.

Integrace do webového prostředí představuje prosté vložení předpřipraveného skriptu do kódu webové stránky.

Virtuální asistent může být vložen i do části portálu, která je dostupná pouze přihlášeným uživatelům. Může tak odpovídat autentizovaným klientům personalizovaně při dotazech na privátní data. To vše při zachování veškerých bezpečnostních zásad – data klienta neopouští vyhrazený datový prostor.

Integrujte virtuálního asistenta do vaší mobilní aplikace

Vaši klienti mohou chatovat i z mobilní aplikace pro iOS nebo Android. Integraci do vaší aplikace zvládne programátor za pomoci námi dodávaných knihoven jak pro nativní aplikace, tak pro nejrozšířenější multiplatformní frameworky.

Nemáte zatím vlastní mobilní aplikaci, ale uvažujete o ní? Pomůžeme vám s aplikací na míru, která bude již v základu obsahovat kompletního virtuálního asistenta, orientujícího se v problematice vašeho podnikání.

E-mail, Datové schránky, CRM systémy a další možnosti integrace

Virtuální asistent zastane užitečnou úlohu nejen na webu nebo v mobilní aplikaci, ale může vám pomoci připravovat odpovědi na e-maily nebo zprávy ze systému Datových schránek.

Nemusíte se bát, že by za vás chatbot odpovídal samostatně v situacích, kdy si to nepřejete – v takových případech může virtuální asistent odpovědi například pouze předpřipravovat, nebo jen třídit došlou poštu na jednotlivé pracovníky podle věcného obsahu zpráv.

Máte CRM systém? V takovém případě lze veškerou komunikaci chatbota s klienty v tomto systému zaznamenávat, aby byla k dispozici pro pozdější použití. Pokud ještě CRM nemáte, můžeme vám jej dodat jako součást řešení.

Strukturovaný rozhovor i přirozený jazyk

Uživateli může asistent pomoci návodnými otázkami, ale rozumí i přirozenému jazyku

Strom návodných otázek pomáhá, aby se virtuální asistent dozvěděl od uživatele, jaké oblasti podnikání se týká problém, který chce zákazník řešit.

Kdykoli ale může uživatel zahájit rozhovor i běžným jazykem. V takovém případě nastupují do hry pokročilé jazykové modely, které reagují v kontextu celé konverzace.

Kontext konverzace může být velmi efektivně odvozován rovněž z informace, ze které stránky vašeho webu nebo aplikace uživatel chatbota vyvolal.

Pro autentizovaného uživatele navíc dokáže chatbot připravovat odpovědi jemu na míru – za tím účelem je možné chatbota pomocí API propojit s dalšími systémy.

Umělá inteligence a jazykové modely

Inteligence asistenta závisí na použitých volitelných modulech

Dialogový řídicí modul (strom otázek a odpovědí)

Často kladené otázky a odpovědi (FAQ)

Zakázaná témata (na co nesmí AI odpovídat)

Analýza sentimentu (nálady) klienta

Generativní umělá inteligence (automatizovaná tvorba textu)

Personalizované generování kontextu (v závislosti na přihlášeném uživateli)

Spuštění chatbota Vás nebude zatěžovat

Naše služby umožní spustit chatbota, aniž by to významně zatěžovalo vaše pracovníky

Normalizace podkladů (dodejte nám informace o vašem podnikání, případně je získáme z vašeho webu a upravíme do tvaru vhodného pro trénování chatbota)

Naučení, otestování a nasazení modelů (trénování umělé inteligence je samostatná dovednost, pro kterou máme jak technické vybavení, tak odborníky na tuto oblast)

Integrace na ostatní systémy (v součinnosti s vašimi odborníky jsme schopni zajistit integraci virtuálního asistenta na vaše další systémy)

Přiučování modelů (teprve praxe ukáže, jak uživatelé využívají chatbota a jaké typy otázek mu kladou). Aby byl chatbot stále chytřejší, můžeme vám pomoci s jeho přiučováním v průběhu provozu.

Hosting technologie – v případech, kdy nechcete řešit pořizování vlastních serverů pro provoz umělé inteligence, jsme schopni zajistit kompletní nebo částečný hosting jakýchkoli součástí systému

Není chatbot jako chatbot

Výjimečnost našeho řešení

Data neopouští území ČR – nemusíte tedy mít obavu, že se obsah konverzací dostane na servery mimo Českou republiku. Dokonce systém může fungovat jako ostrovní, kompletně na Vaší technologii.

Odpovědi jsou spolehlivé – umělá inteligence si nevymýšlí odpovědi, pokud si není jistá.

Je možné vymezit okruhy témat, na které chatbot odmítne odpovědět a odkáže na živého operátora/odborníka.

Komunikace klienta může být z chatbota předávána živému operátorovi a opačně, bez ztráty kontextu konverzace.

Napojení na Váš CRM systém je samozřejmostí.

Gramatika je důležitá

Chatboty nebo Chatboti?

Víme, že slovo "chatbot" je odvozeno od slova "robot" a jako takové je neživotné a měli bychom tedy pro množné číslo používat tvar "chatboty".

Ale zní to divně, viďte? ;-) Proč? Protože podvědomě tyto chytré a empatii předstírající roboty (virtuální asistenty) zživotňujeme a dokonce jim v některých případech dáváme i jména.

A protože současná pravidla českého pravopisu již připouští oba tvary a my bychom rádi věřili, že naši virtuální asistenti budou dostatečně inteligentní, aby si zasloužili měkké "i", tak jim budeme říkat chatboti :-)