Nahráváme...

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

consulting@styrax.cz

Virtuální asistent

Z dat lze zjistit víc, než byste čekali

Identifikace zdravotních rizik

Predikce zdravotního rizika je proces, při kterém se na základě různých faktorů a dat snažíme předvídat pravděpodobnost vzniku určitého zdravotního stavu či onemocnění u jednotlivce. Pomocí AI se snažíme odhadnout, jaké je riziko, že se u pacienta vyvine určité onemocnění v budoucnosti.

Komplexní prediktivní modely

Identifikace hrozících chronických nemocí

Výpočet rizika zdravotních komplikací

Zajímá Vás to? Kontaktujte nás...

Zdravotní riziko se vyplatí znát

Predikce zdravotních rizik mohou být užitečné pro zdravotnické profesionály, kteří se snaží identifikovat jedince s větším rizikem onemocnění a poskytnout jim vhodnou péči, prevenci nebo doporučení pro změny životního stylu, které by jim pomohly snížit toto riziko.

O identifikaci zdravotního rizika svých klientů mají z pochopitelných důvodů zájem i zdravotní pojišťovny.

No a v neposlední řadě může být informace o jeho vlastním zdravotním rizku zajímavá pro každého z nás.

Predikce zdravotního rizika využívá pokročilé technologie a analytické metody, včetně strojového učení a umělé inteligence, které umožňují zpracování velkého množství dat a identifikaci vzorců a souvislostí, které by jinak mohly uniknout lidskému pozorování.

Predikce rizikových pojištěnců

Chronické stavy a pre-stavy

Pro hodnocení zdravotních rizik existují již zaužívané a standardní metody pro hodnocení vlivů různých prostředí na lidské zdraví. Z obecných dat o zdravotní péči identifikujeme tyto možné vlivy a rizika u chronických pacientů.

  • analýzy s použitím neuronových sítí, rozhodovacích stromů, analýzy vazeb a cluster modelů
  • orientace na prevenci u rizikových skupin
  • značná úspora ve veřejném zdravotním pojištění a zlepšení zdravotního stavu populace

Vybrané reference
www.dovera.sk