Nahráváme...

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

consulting@styrax.cz

Virtuální asistent

Fraud Detection

Ve zdravotních službách

Indentifikace podvodných nebo neobvyklých jednání a postupů ve zdravotnictví nebývá snadná. Na základě dlouhodobě získávaných dat a zkušeností v oblasti zdravotnictví dokážeme odhalovat nestandardní jednání a postupy, ať již jsou způsobeny cíleným podvodným jednáním, nebo používáním nevhodných postupů.

uplatnění při revizích, regulacích a vyjednávání o cenách

AI při vyhledávání neobvyklých jevů

zvýšení účinnosti kontrolních mechanismů, finanční úspory

Zajímá Vás to? Kontaktujte nás...

FD ve vykazování zdravotní péče

Pomocník pro zdravotní pojišťovny

Pomáhá zdravotním pojišťovnám identifikovat nestandardní postupy a odchylky ve vykázané péči poskytovatelů zdravotních služeb, které neodhalí používané standardní kontrolní systémy.

Pomocí nástrojů business inteligence a umělé inteligence dokáže identifikovat případy potenciálních fraudů.

Přínosy pro zdravotní pojišťovnu

 • Prokazatelné úspory díky vyšší míře racionality vynaložených peněžních prostředků za zdravotní péči
 • Možnost komunikovat s poskytovateli zdravotních služeb ve smyslu ovlivnění jejich budoucího chování
 • Snížení nákladů na samotný proces hledání odchylek a nestandardních postupů

 • Nástroje pro FD

  Naše řešení a používané nástroje

  Využíváme pokročilé SW nástroje zaměřené na detekci podvodů a na základě dlouhodobě získávaných dat v oblasti zdravotnictví dokážeme odhalovat nestandardní jednání a postupy a podílet se na jejich nápravě, ať již jsou způsobeny cíleným podvodným jednáním, nebo používáním nevhodných postupů.

  Naše řešení vychází z následujících postupů, kdy každý jednotlivý krok bude upraven na míru dle potřeb zákazníka. Umožňuje zmapovat a analyzovat vykázanou zdravotní péči z následujících pohledů:

 • sestavení léčebných případů (case)
 • klasifikace případů (diagnóza dle ICD)
 • identifikace možnosti stanovit obvyklé léčebné postupy pro danou diagnózu
 • sestavení “etalonů” obvyklých postupů pro vybrané diagnózy
 • vyhodnocení soustavné odchylky aktuálního léčebného postupu u konkrétního poskytovatele od obvyklého postupu pro danou diagnózu
 • scóring poskytovatele a jeho chování z hlediska potenciálního fraudového jednání
 • identifikace společných znaků nežádoucích odchylek
 • Vybrané reference
  www.rbp213.cz
  www.zpskoda.cz
  www.vzp.cz
  www.union.sk