Nahráváme...

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

consulting@styrax.cz

Virtuální asistent

Vytěžit z dat informace

Big data

Když máte málo dat, nemůžete se kvalitně rozhodovat. Když ale máte příliš mnoho dat, může být pracné v nich najít důležité informace.

Najít ve velkých objemech dat informace a souvislosti, to je to, s čím vám můžeme pomoci.

Data mining

Interní i externí zdroje dat

Strukturované i nestrukturované

Zajímá Vás to? Kontaktujte nás...

Vybrané reference
www.ozp.cz
www.rbp213.cz
www.zpskoda.cz
www.vzp.cz
www.zpmvcr.cz
www.dovera.sk
www.union.sk