Nahráváme...

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

consulting@styrax.cz

Virtuální asistent

Datové analýzy marketingu

Segmentace klientů je základ

Využitím segmentace a analýzy dat o poskytované zdravotní péči umíme dát doporučení, kam a na co se v oblasti propagace zaměřit (např. při získávání nových pojištěnců, v jakých věkových kategoriích, jakých regionech apod.). A současně identifikovat specifické situace v případě odchodů zákazníků (pojištěnců), např. vliv individuálních negativních hodnocení jednotlivců na pokles v určitém místě apod.

analýza dat a segmentace klientů, personifikované nabídky pro klienty

doporučení, kam zacílit marketingové kampaně

identifikace nepříznivých vlivů na zákazníky, analýza odchodů pojištěnců od pojišťovny (nebo klientů od firmy)

Zajímá Vás to? Kontaktujte nás...

Segmentace a další kroky

Kampaně...

Segmentace klientů je proces rozdělování zákazníků do specifických skupin nebo segmentů na základě společných charakteristik a chování. Tato technika je často využívána firmami k lepšímu porozumění svým zákazníkům a přizpůsobení marketingových aktivit jejich potřebám.

Segmentace klientů umožňuje firmám identifikovat klíčové skupiny zákazníků, které mají podobné vlastnosti, jako jsou demografické údaje, zájmy, chování při nákupu nebo preference produktů. Tímto způsobem mohou firmy lépe cílit své marketingové kampaně, nabídky a komunikaci, což vede k vyššímu stupni personalizace a zvýšení efektivity marketingových investic.

Výstupem je především:

  • Identifikace společných znaků skupin/segmentů dle jejich chování
    (např. odcházející pojištěnci)
  • Kvantifikace těchto skupin
  • Identifikace skupin s podobnými znaky a znamenající potenciální riziko
  • Doporučení, aby mohl zákazník přijmout příslušná opatření k odstranění příčin

  • Vybrané reference
    www.ozp.cz