Nahráváme...

Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4

consulting@styrax.cz

Virtuální asistent

Modelování budoucnosti úhrad

Modely i finální úhrady

Nástroj pro analýzu a modelování úhrad poskytovatelů zdravotnických služeb, který umožňuje sledovat čerpání nákladů na zdravotní péči v rámci smluvních zdravotnických zařízení a také dopředu modelovat, jak by úhrady vypadaly při různých nastaveních úhradových pravidel, ať už daných úhradovou vyhláškou, anebo bilaterálními smlouvami mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením.

rozbor úhradové vyhlášky

modelace a predikce výsledků vyúčtování

konečné vyúčtování zdravotní péče včetně regulace

Zajímá Vás to? Kontaktujte nás...

Nástroj pro modelaci úhrad umožňuje

  • pracovat s algoritmy výpočtu všech variant cenových dodatků, které zdravotní pojišťovny poskytovatelům zdravotní péče nabízí. Tyto algoritmy je nutné každoročně aktualizovat na základě vyhlášky o úhradách zdravotní péče či na základě individuálních dohod zdravotních pojišťoven s poskytovateli.
  • modelovat pravděpodobný výsledek vyúčtování zdravotní péče na základě již vykázaných dat v kombinaci s referenčními hodnotami (po uzavření dohody o ceně, před koncem účtovaného období), včetně odhadu regulace
  • vypočítat výsledek vyúčtování zdravotní péče na základě vykázané péče, včetně hodnoty regulace

Vybrané reference
www.rbp213.cz